Šta dobijate našim programima za zaposlene u kompanijama?

Pronalazite se u nekim od pitanja?

Porodični život i poslovne obaveze zaposlenih u savremenom svetu prepliću se više nego ikad. Ljudi koji žive dinamičnim, pulsirajućim porodičnim životom često su zdraviji, sretniji, kreativniji i produktivniji na poslu.

Kao kompanija, možete biti jedan korak ispred konkurencije, ako poželite dobrodošlicu porodičnoj, holističkoj perspektivi sagledavanja resursa vaših zaposlenih.

Balans između porodice i posla više je od jednačine između utrošenog vremena i energije. Da li ste se zapitali koliko Vašu kompaniju na godišnjem nivou koštaju odsustva zaposlenih? Da li ste uočili smanjenu produktivnost koja nema veze sa atmosferom u timu i kompaniji? Studije su pokazale da više od 50% svih odsustava sa posla ima uporište u porodičnim pitanjima i krizama. Sve porodice su često suočene sa izazovima koji zahtevaju učenje, razvoj i nove perspektive u rešavanju problema ili mogu dovesti do trajne krize u odnosima. To se događa, na primer, u situacijama razvoda, bolesti, smrti, rođenja deteta, poteškoća u roditeljskim ulogama, prelaska u novu fazu porodičnog života, kao i promene u uslovima rada koje menjaju dinamiku porodičnog života. Stabilna porodična sredina jača naše unutrašnje pokretače koji sprečavaju preteranu prokrastinaciju, jačaju samopouzdanje i pomažu nam da se usredsredimo na ciljeve.

Kompatibilnosti porodice i karijere jedno je od ključnih pitanja koje u privredi mora biti rešeno. To zahteva modernu kulturu upravljanja i svest o značaju holističke perspektive. Uz menjanje celog koncepta braka i partnerstva, vaspitanja dece, kao i fleksibilnosti kao „jedine konstante“ poslovnog sveta, savremenoj porodici je potrebna mreža podrške, kao i puno inspiracije i podsticaja kako od bliskih osoba, pouzdanih stručnih izvora, tako i od menadžmenta kompanije u kojoj su zaposleni.

Holističkom ponudom podrške na delu pokazujete da su Vam zaposleni na prvom mestu! Ovo je ključno ukoliko znamo podatak da su kompanije svakog trećeg klijenta čiju su pažnju privukli skupom i kreativnom reklamom izgubili onog trenutka kada su klijenti počeli komunikaciju sa zaposlenima u kompaniji, i to isključivo zbog nezadovoljstva lošom uslugom. Uzroci neadekvatnog odnosa prema klijentima mogu ležati upravo u krizama i razvojnim problemima u porodici zaposlenog. Način na koji se ponašamo prema zaposlenima odraziće se u njihovom ponašanju prema kupcima.

Familylab unutar Vaše organizacije može pomoći Vašim saradnicima u ispunjavanju te potrebe.

Rad Familylab-a Srbija temelji se na 35 godina iskustva u edukaciji i savetovanju porodica, roditelja i zaposlenih širom sveta. Naši programi su nastali kao rezultat saradnje međunarodnog tima stručnjaka iz različitih oblasti couching-a, različitih pravaca psihoterapije, pedagogije i sociologije. Nudimo Vam koncept Familylab-a prilagođen Vašoj organizaciji, potrebama i željama Vaših zaposlenih i njihovih porodica.

Pokazalo se da kompanije koje uzimaju u obzir porodičnu perspektivu lakše privlače nove zaposlene, povećavaju zadovoljstvo, motivaciju, i naposletku, produktivnost zaposlenih.