Grupa za profesionalni razvoj i podršku vaspitača, učitelja i nastavnika

"Ko brine o onima što brinu"

IMG_0108

Ako radite u vrtiću, školi, dnevnom boravku za decu… i želite da…

Onda je grupa "Ko brine o onima što brinu" prilika za vas!

Kako izgleda rad u grupi?

Vaspitači, učitelji, nastavnici i stručni saradnici susreću se jednom mesečno (2,5 sata) u grupi koja broji od šest do deset učesnika.

Predviđena je realizacija 10 susreta u jednom ciklusu. Termin odvijanja susreta dogovoriće članovi grupe sa voditeljicom grupe Ivanom Muškinjom. 

Teme obrađujemo na susretima su šarenolike i tiču se profesionalnih situacija u odnosu sa decom, njihovim roditeljima ali i kolegama i rukovodstvom ustanove/organizacije u kojoj učesnici rade. Neke od tema koje smo na prethodnim grupama obrađivali su: agresivnost kod dece, lične granice profesionalaca, konfliktan odnos sa kolegama, kolegijalnost u timu profesionalaca, rad sa teškim roditeljima…

Takođe, svi učesnici grupe “Ko brine o onima što brinu” postaju deo zatvorene Fejsbuk grupe u kojoj će nakon svakog susreta dobiti posebno kreirane refleksivne vežbe za samostalni rad, kao i predloge literature, filmova, youtube kanala za dalje samostalno istraživanje i rad.

Fejsbuk grupa je takođe namenjena razmeni uvida, iskustava, mišljenja i povezivanju učesnika tokom celog ciklusa rada grupe.

Svaki učesnik ima mogućnost jedne individualne konsultacije u trajanju od 1,5h u terminu po dogovoru. Povodi za zakazivanje individualne konsultacije mogu biti razni, to može npr. biti akutna izazovna situacija u kojoj je učesniku potrebna podrška, pojašnjenje ili pomoć. A takođe, povod može biti potreba da se produbi  i poveže sa ličnom praksom neka od tema koje su obrađivane na susretima…

Kome je grupa namenjena?

 • Radoznalim otvorenim vaspitačima nastavnicima, učiteljima, profesorima, stručnim saradnicima, saradnicima…
 • Onim profesionalcima koji vole da uče, propituju svoju praksu
 • Onima koji veruju u odnose zasnovane na poštovanju i ravnopravnom dostojanstvu ali ne znaju uvek kako konkretno to da postignu
 • Onima žele podršku, svoje sigurno mesto za razgovor i razvoj
 • Onima kojima je potrebna pomoć u rešavanju i nošenju sa svakodnevnim izazovnim situacijama
 • Onima koji se osećaju kao vanzemaljci u sistemu i žele da se uhvate u koštac sa odnosom između brige o sopstvenom integritetu i saradnje sa profesionalnim zahtevima
 • Svima njima bez obzira na iskustvo i godine radnog staža
 • I bez obzira da li rade ili volontiraju u državnim ustanovama ili privatnom sektoru

Šta dobijate učešćem u radu grupe?

Učestvovanje u radu grupe  “Ko brine o onima što brinu” članovima nudi:

 • rasterećenje,
 • podršku,
 • razmenu iskustva i znanja,
 • razvoj refleksije sopstvene prakse,
 • proširenje uvida i perspektiva o detetu, roditeljima, konkretnim izazovnim situacijama
 • bolje razumevanje odnosa sa detetom, roditeljem, kolegom
 • razvoj relacionih kompetencija – kompetencija za odnose sa decom i odraslima,
 • jačanje komunikacijskih veština,
 • strategije za nošenje sa neslaganjima i različitostima,
 • Integrisanje teorije i prakse
 • unapređenje sopstvene brige o mentalnom zdravlju
 • osnažujuću zajednicu profesionalaca
 • jačanje profesionalnog identiteta.

Cena

Cena jednog susreta iznosi 2000,00 RSD po osobi.

Susret može da plati učesnik samostalno ili ustanova/organizacija u kojoj je zaposlen.

 • Za uplate u celosti ostvarujete pravo na 10% popusta!
 • Za grupu od 4 učesnika ostvarujete pravo na 25% popusta.


Na kraju ciklusa učesnici dobijaju od Familylab Srbija potvrdu o broju sati stručnog usavršavanja. Bitno je učestvovati na svim susretima.

Ukoliko učesnik izostane više od dva puta sa susreta neće ostvariti pravo na potvrdu od broju sati stručnog usavršavanja.

Šta dobijate?

Voditeljka edukacije

Ivana Muškinja
Ivana Muškinja

voditeljica i koordinator Familylab Srbija, specijalista psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu, porodični psihoterapeut.

Želite li da proširiti ugao gledanja na izazove sa kojima se susrećete u praksi?

Želite li da proširiti ugao gledanja na izazove sa kojima se susrećete u praksi? Želite li da unaprediti vaše profesionalne kompetencije? Želite da dobijete inspiraciju za nove pristupe? Želite li da učite o sebi?

Kada počinjemo?

Utorak 15.09. | 18.30 – 21.00 online

Susreti se održavaju putem aplikacije ZOOM i snimci susreta kojima su prisustvovali će učesnicima biti dostupni do avgusta 2021. godine.

Četvrtak 17.09. | 18.30.-21.00 uživo

Susreti uživo nude kvalitet i raznovrsnost iskustvenih aktivnosti koje nismo u mogućnosti da realizujemo u online formi. Uvek se radujemo susretu lice u lice i iz tog razloga insistiramo na formiranju grupe koje će raditi uživo u skladu sa merama prevencije i merama zaštite za corona virus. Zbog trenutne situacije broj učesnika smo ograničili na 6.