Inspirativni seminari za profesionalce

Svi oblici rada namenjeni su zaposlenima u vrtićima i školama, ali i svim zainteresovanim profesionalcima koji u svom radu direktno ili indirektno dolaze u kontakt sa decom i porodicama.

Moć odnosa: Razvoj relacionih kompetencija u odnosima sa decom i mladima

Edukacija namenjena svima koji se u svom radu susreću sa decom i mladima (vaspitačima, učiteljima nastavnicima, pedagozima, psiholozima, socijalnim radnicima, studentima završnih godina fakulteta humanističkih nauka i dr.)

Rad sa decom i porodicama veoma ispunjava ali je istovremeno izuzetno zahtevan. U savremenom svetu profesionalcima je pored znanja i akademskih kompetencija potrebna veština građenja odnosa i vođenja konstruktivnih razgovora decom, njihovim roditeljima i kolegama.

U praksi, stručnjaci ovo već prepoznaju i imenuju kao potrebu da upoznaju i zastupaju sopstvene granice bez kršenja granica dece i adolescenata sa kojima rade. Čuvaju svoj integritet istovremeno brinući za integritet deteta i svoj odnos sa njim. Prepoznaju svoje lične i profesionalne resurse ali i ograničenjima kako bi mogli preuzeti odgovornost za sebe i sopstvene postupke. Potrebu za autentičnošću i autoritetom koji nije izgrađen na strahu i moći.

Slažemo se stručnjacima kada kažu da im je za kvalitetnu praksu neophodno je da nauče kako da razvijaju konstruktivne odnose kako da ih poboljšaju i ojačaju i kako da zacele i poprave kvalitet odnosa sa detetom, kolegom ili roditeljem. Drugačije rečeno, da bi postigli svoje profesionalne ciljeve, stručnjaci moraju da razviju relacione, međuljudske kompetencije. Principi zvuče jednostavno i samorazumljivo ali za njihovu primenu potrebna su nova znanja, praksa i konstantna podrška.

Fokusiranje na razvoj relacionih kompetencija u pokazalo se kao veoma značajno u sledećim sferama profesionalnog razvoja:
• Poboljšanje veština komunikacije
• Razvoj veština prepoznavanja i razumevanja ličnih emocije i reakcije
• Razvoj veština samokontrole i upravljanja sopstvenim emocijama, reakcijama i ponašanjem
• Razvoj veština prepoznavanja osećanja drugih i razumevanja njihovih ponašanja
• Proaktivnost u delovanju
• Unapređivanje socijalnih veština, empatije, pregovaranja, učestvovanja u timskom radu.


Edukacija «Moć odnosa» daje uvid u sopstveno funkcionisanje, uči kako da razgovaramo i slušamo dete, kako da pristupimo svakom detetu uzimajući u obzir njegovu jedinstvenost i njegov način funkcioniranja i daje veštine kako da modifikujemo sopstveno ponašanje, kao i konkretne veštine koje možete da koristite u radu.

Tokom edukacije orijentisani smo na profesionalni razvoj učesnika kroz refleksiju njihove prakse, brojne iskustvene aktivnosti, te kroz dinamična predavanja i dijalog.

Jedinstvenost edukacije ogleda se i u mogućnosti učestvovanja na grupnim supervizijskim susretima, kojima se osigurava da učesnici stečena znanja transformišu u profesionalnu akciju.

Edukacija traje 10 sati. Format rada je moguće definisati u dogovoru sa učesnicima.

• radni materijal je obezbeđen.
• Između susreta polaznici dobijaju posebno kreirane zadatke koji će osigurati primenu naučenog znanja.
• Svaki polaznik dobija na poklon knjigu Jespera Jula «Agresija – nov i opasan tabu»
• Po završetku edukacije polaznici dobijaju sertifikat Familylab Srbija i Play Centra.
• Odobravamo popust od 10 % u slučaju da se prijavi 5 ili više polaznika iz jedne ustanove/organizacije.
• Ukoliko ste zainteresovani da se edukacija održi u vašem gradu ili na vašem radnom mestu pišite nam: [email protected]


Cena edukacije je 7000,00 RSD po osobi

Formati i teme radionica i seminara mogu biti organizovani tako da odgovaraju specifičnim potrebama vaše organizacije/institucije ili grupe zainteresovanih profesionalaca.

Autorke i voditeljke edukacije:

Ivana Muskinja
Ivana Muškinja

spec. psihosocijalnog pristupa u soc.radu, porodični psihoterapeut, voditeljica Familylab Srbija

Katarina Majkić

pedagoškinja, transakcioni analitičar –savetnik, praktičarka
nedirektivne terapije igrom; Centar za razvoj potencijala dece i mladih ’’Play’’, Novi Sad

doc. dr Svetlana Lazić

profesorka strukovnih studija, pedagoškinja Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu; Centar za razvoj potencijala dece i mladih ’’Play’’, Novi Sad

Radionica: Razgovor sa roditeljima

Kako u praksi izgleda razgovor između škole/vrtića i roditelja koji je utemeljen na ravnopravnom dostojanstvu? Kako saradnjom zasnovanom na ravnopravnom dostojanstvu šaljemo deci značajnu poruku da odrasli znaju i mogu da budu odgovorni za svoje misli, osećanja, postupke i zajedničko traženje rešenja?

Gotovo je samorazumljivo da je kvalitet komunikacije između roditelja i škole/vrtića osnova za izgradnju odnosa i za rešavanje problema. Međutim, u praksi, često imamo osećaj neuspeha, osećaj da druga strana ne prepoznaje naše dobre namere.

Učesnicima se kroz iskustvene aktivnosti nudi uvid u tumačenje porodičnih odnosa kroz prizmu sistemskog pristupa. Korak po korak, razmatramo početak, tok i završetak razgovora u pedagoškim odnosima i izlažemo oprobana praktična načela za proces savetodavnih razgovora koji počivaju na dijalogu, ravnopravnom dostojanstvu, autentičnosti i odgovornosti.

Radonica: Razvoj empatije, veštine koja nas spaja

Empatija je baza svih naših odnosa! Ona predstavlja sposobnost uživljavanja u emocionalna stanja druge osobe i razumevanje položaja te osobe (npr. patnje, ugroženosti i sl.) Upravo nam empatija omogućava razvijanje tolerancije, obazrivosti i drugih humanističkih vrednosti kojima težimo.

Uspostavljanje empatičkog odnosa za profesionalce koji rade sa decom i porodicama jeste osnova za kvalitetan rad, ona je nit koja nas vodi do povezivanja sa drugima. Empatija je veština koja se uči i zahteva stalno praktikovanje.

Seminar se zasniva na pojmovima, vrednostima i postupcima koji imaju odlučujuću važnost ne samo za pedagoške odnose već i šire. Nudimo pregršt praktičnih aktivnosti koje imaju za cilj razvoj empatije, autentičnosti, odnosne kompetencije i životne snage.