Edukacije i usluge namenjene roditeljima

Savetovanje je namenjeno svim pojedincima, parovima i porodicama koji su se našli u situaciji koju ne mogu da reše sami ili uz pomoć ljudi koji ih okružuju. 

IMG_0109

Inspirativni seminari