Savetovanje za roditelje

Savetovanje je namenjeno svim pojedincima, parovima i porodicama koji su se našli u situaciji koju ne mogu da reše sami ili uz pomoć ljudi koji ih okružuju. 

Uključivanje klijenata u savetovanje obično sledi nakon obavljenog inicijalnog razgovora. Cilj inicijalnog razgovora je procena vaših potreba, identifikovanje teškoća, i naša ponuda podrške. Takođe, ovo je prilika da se upoznamo, proverimo da li odgovaramo jedni drugima za dalji rad i da li se pristup Familylaba uklapa u vaše porodične vrednosti.

Savetovanje je namenjeno svim pojedincima, parovima i porodicama koji su se našli u situaciji koju ne mogu da reše sami ili uz pomoć ljudi koji ih okružuju. Namenjeno je i svima onima koji žele da se razvijaju i zauzimaju odgovorniji stav prema sebi i drugima, obogate kvalitet međuljudskih odnosa, te da se uspešno nose sa svakodnevnim izazovima.

U savetovanju naglasak je na vašem aktivnom sudelovanju, u našoj “laboratoriji za porodicu” imate priliku da se ponašate kao naučnik, što znači da postavljate hipoteze o događajima, da ih testirate i revidirate ukoliko vas one koče da živite balansiranim i ispunjenim životom. Naša uloga je osiguravanje sigurne sredine za “eksperimentisanje”, stručno vođenje ka ostvarivanju određenih uvida, usvajanju novih načina delovanja koji omogućavaju promenu i približavaju vas konačnom cilju.

Savetovanje

Za roditellje
RSD 3000
  • Individualno, partnersko/bračno i porodično savetovanje
  • Susreti u proseku traju 60 minuta
  • Dva do četiri puta mesečno
  • Mogućnost onlajn savetovanja