Dragana Stanković Gaić

Odrasla sam u familiji pedagoga i učitelja, okružena decom koja žive u alternativnim porodicama i čiji je razvoj uslovljen okruženjem prihvatanja i ljubavi. Bila sam devojčica kada sam pomagala mami da kreira nastavni sadržaj za dete sa smetnjama u razvoju ili da osmisli plesnu koreografiju za priredbu dece iz hraniteljskih porodica.

Pedagoškinja sam, na master studijama socijalnog rada. Veliki sam borac za prava dece sa smetnjama u razvoju, dece bez adekvatnog roditeljskog staranja i generalno, sve dece kojima je bilo kakav vid dodatne podrške potreban.

Sarađujem sa hraniteljima, ličnim pratiocima, saradnicima iz domena socijalne zaštitie, roditeljima dece sa smetnjama, itd. Kao savetnica za hraniteljstvo, desetinama dece sam još jedna osoba u životu koja doprinosi izgradnji njihove samosvesti i samopouzdanja, kao i  vere u druge ljude.

Familylab trening mi je otvorio još jednu dimenziju rada sa svim ljudima koji su odgovorni za kvalitetan odnos sa decom. Nesebično im pružam inspiraciju i vrednosti Familylab u svakodnevnim kontaktima, koristim dobre trenutke da neko pitanje „dotaknem“, „otvorim“,  i „pokrenem“ i osećam se autentično dobro kada uspem.