Sanja Stanković

Sociološkinja i humanistkinja koja raste od ljubavi! 🙂

Rođena u porodici roditelja koji su rođeni sa fizičkim invaliditetom, naučila sam da je bespomoćnost koncept koji se umisli. Budući da se nikad nisam uživela u ovu ulogu, oduvek sam verovala da sam rođena za obilje u svim sferama i da isto mogu da donesem drugima. Sa ljubavlju delim sve što saznam, a sa radošću učim od drugih. Neka od mojih interesovanja su psihoterapija, mindfulness, humanitarni rad i ples.

Moj profesionalni cilj je osnaživanje pojedinaca i zaposlenih u organizacijama da kreiraju najbolju verziju sebe. Kako bih to postigla, učim ih kako da koriste sopstvene zdrave potencijale, razviju emocionalnu pismenost i izgrade život i posao koji je konzistentan sa njihovim vrednostima i integritetom. Verujem u snagu lične odgovornosti kao i mogućnosti promene sredine postavljanjem ličnog primera. Uživam u pomaganju drugima da ostvare svoju životnu svrhu.

Maštala sam da se pridružim Familylab asocijaciji već nakon prvog čitanja Jespera Jula: A snovi su tu da bi ih ostvarili.