Ivana Radojević

Ivana Radojević

Nakon studija na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, usledile su četvorogodišnja edukacija iz Geštalt terapije i postdiplomske studije iz psihologije.

Radoznalost za ljudski um ne jenjava, pa od 2005.godine do danas, znanja i umeća preispitujem i proširujem pri raznim nacionalnim i medjunarodnim organizacijama, centrima, društvima i udruženjima.

Od 2010.godine radim kao psihoterapeut u privatnom savetovalištu i kao stručni saradnik u osnovnoj školi u Beogradu.

Posebno iskustvo stekla sam u okviru Službe za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima, radeći na identifikovanju žrtava i organizovanju pomoći i podrške. A potom u firmi ’’Asistel’’ na poslovima teleasistencije. U osnovnoj školi angažovana sam bila na časovima odgovornog življenja i gradjanskog vaspitanja, u vodjenju stručnih timova, u individualnom i grupnom radu sa učenicima, na različitim projektima (podrška nastavnicima u realizaciji vaspitno-obrazovnog rada, pružanje podrške deci i mladima u suočavanju sa migrantskom krizom, razvijanje socijalnih veština kod dece sa poremećajima u ponašanju, razvijanje emocionalne pismenosti, kreiranje i realizacija pripremnog predškolskog programa za decu iz nehigijenskih naselja)… Vodila sam psihološke radionice na Festivalu psihoterapije.

U domenu mojih obuka i specifičnih treninga su vodjenje inspirativnih seminara, play terapija, sandtray, reedukacija psihomotorike, razvojni poremećaji, psihopatologija dece, strahovi, rad sa roditeljima, trauma, afektivna vezanost, rad sa viktimiziranom populacijom, protektivna ponašanja, relaksacija, neurosomatska samoregulacija…

Susret sa Jesperom Julom pružio mi je značajan podsticaj za rad sa porodicama. Divim se mudrosti sa kojom posmatra i sluša, lakoći kojom misli i podučava, ljubavi koju nosi u sebi.

Verujući u naše duboko utkane kompetencije za međuodnos, sadejstvo i ličnu odgovornost, radujem se osavremenjivanju komunikacije do nivoa koji oslobađa autentičnost i ravnopravnost i oplemenjuje odnose u kojima je svako od nas dovoljna ’’mera čoveka’’.