Ivana Radojevic

Ivana Radojević

“Prisutnost, pažnja i zainteresovanost za drugoga mogu učiniti mnoga dobra na nedokučive načine.” (I.J.) Volim što sam mama, sa punom pažnjom, prisutna i zainteresovana, prijatelj, terapeut, žena, pedagog, sestra, koleginica, ćerka, iznova učenik.

Od svih uloga, najdraža mi je ona koja ponajmanje liči na ulogu. Onda sam samo ljudsko biće, ono od ljutnje, žudnje, greške, sreće, fantazije, straha, kontakta, dubine, bola, tišine, igre, tuge, poštovanja. Tada sam cela i slobodna, neposlušna. “Tumaram” po svojoj, nekad tudjim glavama. Jer, to mi je posao, počast, zadovoljstvo.

Nakon studija na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, obrazovala sam se za primenjenu nauku o duši i telu pri Centru za Geštalt terapiju. Radim kao psihoterapeut u kutku privatne prakse i kao spec.pedagog u osnovnoj školi. I to traje desetak godina unazad. U međuvremenu, odvijalo se učenje, ozbiljno, iscrpljujuće, zabavno, osvešćujuće, inspirativno, ponekad dosadno, teško.

Od susreta sa Jesperom Julom, čini mi se, nastavljam značajno razdoblje u svom razvoju. Moje interesovanje za njegov rad počelo je knjigom o adolescenciji, kroz njegove dijaloge sa porodicama. Divim se načinu na koji me uči, uglovima iz kojih posmatra i sluša, dopuštanju koje iskazuje uzrujanim mladim ljudima. Cenim lakoću koju nosi njegova misao, a koja potiče iz prava na dostojanstvo, prava na život među drugima drugačijima, ravnopravno.

Zahvalna sam ljudima koje sam srela usput i dirnuta njihovom ambicijom, emocijama i poverenjеm. Verujući u naše duboko utkane kompetencije za međuodnos, sadejstvo i ličnu odgovornost, ponosim se i radujem novim, izazovnijim oblicima komunikacije, u kojima je svako od nas dovoljna ’’mera čoveka’’.