Lidija Marković

Rođena sam u leto, na moru i mislim da je izloženost suncu doprinela mojoj ogromnoj energiji i  temperamentu. Jedina sam sestra između dva brata i bliznakinja, što me vrlo rano činilo senzitivnom za brigu i potrebe drugih. Stoga je izbor mojih studija psihologije bio logičan sled.

Završila sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Splet okolonosti me je doveo da radim u domu za decu bez roditeljskog staranja, ali je to veoma brzo postao moj izbor. Biti roditelj, profesionalno i lično, je šansa da se ceo život razvijamo i učimo. Danas mislim da je privilegija da davanje najboljeg dela sebe bude profesija.

Tokom svog profesionalnog života sam se permanentno edukovala za rad sa mladima, posebno vulnerabilnim kategorijama. Završila sam Osnove psihodinamskog savetovanja kao i brojne seminare i edukacije za rad sa osetljivim grupama dece i mladih. Takođe sam, od osnivanja  Nacionalne dečje linije, radila kao telefonski savetnik. Shvatila sam kolika je odgovornost roditelja i odraslih za dobrobit dece i koliko je važno pružiti podršku roditeljima u tom zadatku. Srela sam puno roditelja koji su činili najbolje što su mogli, a da to nije doprinelo dobrobiti njihove dece i njih samih. Vrednosti Familylab vidim  kao  dobar okvir za senzibilisanje društva na putu promena.

Završila sam Sistemsku porodičnu terapiju i nosilac sam Nacionalnog sertifikata za zvanje psihoterapeuta. Savetnik sam na Roditeljskom telefonu.

Verujem u dobru stranu ljudske prirode, moć odnosa i stalne promene.

Svoju životnu energiju crpim iz svoje porodice, pre svega supruga koji mi je podrška i oslonac. Ponosna sam na svoja dva sina, koji su na samom početku svog samostalnog života.